Теоретичне навчання

Моніторинг знань учнів за І семестр 2016-2017 н.р.

Моніторинг навчальних досягненнь учнів І курсу з загальноосвітніх предметів за 2016/2017 н.р.

 

 

 

Харківський професійний ліцей машинобудування є  професійно-технічним навчальним закладом ІІ атестаційного рівня.

У своїй діяльності навчальний заклад керується Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419.

Робочі навчальні плани з усіх професій погоджені з замовниками робітничих кадрів та НМЦ ПТО у Харківській області і затверджені Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та розроблені відповідно до вимог типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, затвердженої наказом Міністерством освіти і науки України від13.10.2010 року № 947.

Ліцей працює за п’ятиденним робочим тижнем в одну зміну. Загальне тижневе навантаження відповідає робочим навчальним планам і не перевищую 35-36 годин.

Щоденне навантаження учнів відповідає нормативному. Початок навчальних занять о 8-30, закінчення о 15-15. Тривалість перерв складає 10 хвилин, велика перерва між 4 та 5 уроками триває 40 хвилин. Тривалість навчального дня в ліцеї з теоретичного підготовки 7-8 академічних годин, виробничого навчання – 6 годин, виробничої практики на підприємстві – 7 годин, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Тривалість навчального року 40 навчальних тижнів. Уроки теоретичного і виробничого навчання проводяться в одну зміну.

Учні ліцею разом з професійною підготовкою одержують повну загальну середню освіту. Загальноосвітня підготовка закінчується державною підсумковою атестацією з української мови, професійно-спрямованим предметом та предметом за вибором та згодою учнів.