Навчально-виховний процес

Наказ від 31.08.2016 “Про організацію навчально-вихвного процесу на 2016/2017 н.р.”

   Засідання методкомісії педпрацівників верстатного та електротехнічного профілю

Засідання методичних комісій з суспільно-гуманітарної підготовки та з природничо-математичної підготовки

Засідання методичної комісії педагогічних працівників професій на базі комп’ютерної техніки та економічного профілю. 

Витяг з протоколу № 7 засідання методичної комісії з природничо-математичної підготовки

Витяг з протоколу № 8 засідання методичної комісії з суспільно-гуманітарної підготовки

Навчально-виховний  процес  у  Харківському професійному ліцеї машинобудування здійснюється  відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти.

Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання учнів у межах визначених законодавством України, власним статутом.

Основними формами теоретичної підготовки є:

  • різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття тощо;
  • індивідуальне заняття учнів;
  • консультації;
  • виконання учнями індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);
  • навчальні екскурсії;
  • інші форми організації навчання.

Педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів. Учні які здобувають професійно-технічну освіту вивчають предмети природничо-математичної, гуманітарної, фізичної, загальнотехнічної, професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовок.

Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна, професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях  а також на робочих місцях на виробництві за такими формами:

  • уроки виробничого навчання;
  • уроки виробничого навчання на виробництві;
  • виробнича практика на робочих  місцях  на  виробництві;
  • переддипломна (передвипускна) практика на  виробництві;

Усі форми професійно-практичної підготовки учнів здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, що оплачуються згідно з законодавством України. Виробнича практика учнів, проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Порядок надання оплачуваних робочих місць для проходження учнями ліцею виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах визначено постановою Кабінету Міністрів України  від  07.06.99  N  992  ( 992-99-п ) “Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних  закладів  виробничого навчання та виробничої практики”.