Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)

На базі 9 класів – термін навчання 3 роки з одержанням повної загальної середньої освіти;
На базі 11 класів – термін навчання 1,5 роки

 

  

 

    Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія) – одна з нових спеціальностей, народжена стрімким розвитком інформаційних технологій. Якщо ви бажаєте гарно вивчити прийоми роботи з комп’ютером, засвоїти сучасне прикладне програмне забезпечення та програмування – ця спеціальність для вас.
Величезна кількість практичних занять зроблять Вас професіоналом в галузі найпопулярніших комп’ютерних систем. Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою та звітною інформацією. Тому важливе значення набуває вивчення теоретичних основ, тобто змісту основних категорій і принципів організації бухгалтерського обліку, знання яких є невід’ємною умовою для чіткого розуміння питань практики бухгалтерського обліку.
Різні категорії робітників, заняті в різних виробництвах, багато видів заробітної платні, доплат, надбавок, премій за різні періоди часу. Як це звести разом та відобразити у декількох проводках – цьому навчать конторських службовців.
Бути хорошим конторським службовцем , оператором комп’ютерного набору – це значить вміти:• точно враховувати;
• правильно комбінувати;
• акуратно записувати;

Після закінчення навчання випускники можуть в Українській Інженерно педагогічній академії , Національному аерокосмічному університеті ім.. М.Є. Жуковського «ХАІ», Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХАДІ)